Home

KLINISK FARMAKOLOGI OG TERAPI

UNDERVISNINGEN

AF MEDICIN-STUDERENDE

Med den forøgede mængde af ny viden og det stigende lægemiddelforbrug er der kommet øget fokus på hvordan man underviser klinisk farmakologi. Nye lægemidler, ofte med nye indikationer, optræder mere og mere hyppigt. De patienter, der behandles, er ældre og mere syge end tidligere og tager mere medicin. Patienternes forventninger om sikkerhed og effekt, og de oplysninger, de modtager omkring medicinbehandling, er stigende. Bivirkninger og klagesager i forbindelse med brug af medicin er stigende. Der er en voksende kløft mellem efterspørgslen efter nye lægemidler og de ressourcer der er til rådighed til at betale for dem. Derfor er der et presserende behov for at læger skal påtage sig den udfordring det er at være i stand til reagere på hurtige ændringer i de behandlingsformer, der vil være uundgåelige i de kommende år.

HELLO

FRIENDS

NEWSLETTER SIGN UP

Amet parturient velit justo eiusmos parturient velit justo amet eiusmos eiusmos justo amet parturient justo velit vitaesun explnce.


Denne side indeholder oplysninger til alle medicinstuderende i Klinisk farmakologi og terapi, 2. semester kandidat, Københavns Universitet.


Desuden indeholder dette websted også oplysninger til medicinstuderende i Klinisk Farmakologi og Forordningslære, 3. semester kandidat, Københavns Universitet.


Klinisk Farmakologi er et medicinsk speciale og en ressource i sundhedssystemet til at støtte den korrekte brug af lægemidler indenfor alle medicinske områder.


Laboratorium for Klinisk Farmakologi er en del af Klinisk Farmakologisk Afdeling, et afsnit af Bispebjerg Hospital, og er ledet af Professor Henrik Enghusen Poulsen.  Laboratoriet er hovedsagelig beskæftiget med forskning, men er også underviser i de principper og praksis i klinisk farmakologi for lægestuderende under deres kliniske uddannelse. Målet er at sikre en effektiv medicinsk behandling med minimale bivirkninger.


CONTACT DETAILS

Henrik Enghusen Poulsen Professor, overlæge, dr.med.

(45) - 35 45 76 42

LATEST NEWS


March 15, 2016

Alle studerende på KU får ved studiestart adgang til det trådløse netværk eduroam.ABSALON


Absalon er Københavns Universitets digitale læringsplatform.


Her er undervisningsmateriale mm  Se https://absalon.ku.dk/


© Copyright. All Rights Reserved.