Medicinstuderende

UNDERVISNING

Undervisningens formål er at give den studerende forståelse for rationel anvendelse af lægemidler, forståelse for den lovmæssige baggrund for lægemiddelanvendelse i bredeste forstand og den praktiske ordinationsproces.

De studerende vil blive inddraget i undervisningen. Undervisningen bliver et fælles projekt for underviser, Ph.D-studerende og læger i uddannelsesstilling. Vores fokus er hvordan man på en effektiv måde giver viden, færdigheder og holdninger videre, som de studerende kan anvende som læger i de kommende årtier.


Programmet består af fire overlappende dele: 1) generel klinisk farmakologi (med fokus på hvordan medicinordination tilpasses individuelt), 2) rationel ordinationsprincipper (generelle principper for valg af medicin, hvordan man ordinerer en personlig recept), 3) sygdomsspecifikke kliniske emner (farmakoterapi af sygdomme hyppigt set i almindelig praksis) og 4) workshops med emnerne farmakokinetik, smertebehandling, toksikologi, dialyse, ældre. I overensstemmelsen med de etablerede uddannelsesmæssige mål, omfatter naturligvis medicin-, patient-, og sygdoms-orienterede begreber og endvidere anvendelse af kosttilskud, naturlægemidler og alternative behandlingsformer.


Der bruges studenderaktivende undervisning til at lære de studerende, hvordan man redegør for de almene begreber i klinisk farmakologi og rationel farmakoterapi.


I 2016 kom ny studieordning. Klinisk farmakologi har fået et selvstændigt kursus på 2. semester kandidatuddannelsen. Kurset er gennemført for første gang januar/februar 2016, består af forelæsninger og SAU timer med holdstørrelser på 24 studerende. Kurset afsluttes med en skriftlig karaktergivende skriftlig 2 timers eksamen, som består af MC og kortsvarsopgaver. Undervisningen udvikles i retning af blended, online adaptive learning.