Underviser

FOR UNDERVISERE

Tjek dit personlige skema


Skemaet F21 på Panum er nu offentliggjort og tilgængeligt på Skemasiden.

 

Info om skema til kursusansvarlige/undervisere

 

  • I kan bruge vedhæftede skabelon til at advisere kursusansvarlige og undervisere om offentliggørelse af skema samt retningslinjer for skemaændringer mv.

 

Tag til personligt skema

 

  • Med personligt skema for undervisere (beskrevet herunder) kan underviserne først se deres personlige skema, når der er tagget ’Frigivet til personligt skema’ i Course Planner (se vedhæftede manual). Det vil sige, at man åbner for personligt skema for studerende og undervisere samtidigt. De studerende kan dog først se deres skema, når de er holdsat i STADS (uanset om holdsætningen er synlig i Selvbetjeningen og/eller i Absalon).

 

Personligt skema for undervisere

 

  • Underviserne henter deres skema via KUnet. Den engelske version ligger her. Dette skal kun gøres én gang, hvorefter det automatisk vil opdatere for hvert akademisk år.

 

  • Der er er lidt svært at fremsøge hjælpeside til download af personligt skema, så I kan henvise direkte til KUnet for VIP og undersiden Skema og skemaændringer eller I kan evt. sætte dette banner med link ind i jeres signatur:

 

        

 

 

  • Har du undervisere, der underviser på tværs af syllabusbaser? Vær opmærksom på, at skemaerne bliver offentliggjort på forskellige tidspunkter.

 

Personligt skema for studerende

 

  • De studerende kan først se deres skema, når der er tagget til personligt skema, og de er holdsat i STADS. Du kan læse mere om, hvordan du tjekker de studerendes personlige skema i vedhæftede manual.

 

 

Har I nogle spørgsmål, må I endelig skrive til postkassen: ssc-lokale@sund.ku.dk
Hvad er Absalon?Københavns Universitet har besluttet, at alle uddannelser skal understøttes af et virtuelt læringsmiljø som supplement til den traditionelle undervisning. Absalon er denne læringsplatform.Hvad er der på Absalon?Informationsmateriale til studenterne før start på klinikophold.Uploads af diverse undervisningsmaterialer, kursuslitteratur, målbeskrivelser, forelæsningsslides, videoclips, cases, øvelsesvejledninger, multiple choise opgaver, mm.Kommunikation med studenter og andre undervisere.Hvordan finder jeg Absalon?

Log ind på www.kunet.dk -find Absalon under systemadgange


Hvis du ikke har brugernavn kontakt Lilli-Ann